טכניקת הכפיל (The Double)

הכפיל הינו קול פנימי של הפרוטגוניסט או של כל אחד מן המסייעים בתהליך הפסיכודרמטי, הוא מבטא את אחד מהקולות הפנימיים שלא מקבלים ביטוי ותפקידו לקרב את הפרוטגוניסט לתמצית הרגשות המובילים עניינים לא פתורים העולים ע"י הפרוטגוניסט. כל צורת הבעה בין אם ורבלית, פיזית או קולית, יכולה להוות כפיל בין אם היא נעשת ע"י מסייע בדמות אדם בין אם נעשת באמצעות חפץ, כל עוד היא מובילה לזיכוך הרגשות המובילים והסרת ההגנות המונעות מהפרוטגוניסט לבטא אותם.

הכפיל הינו התפקיד המורכב, החשוב והאחראי ביותר מכל תפקידי האגו המסייע. הכפיל הוא מי שנתבקש ע"י הפרוטגוניסט לשמש בתפקיד הפרוטגוניסט עצמו. אין זה ביצוע של 'עצמי' משוכפל, אלא ביצוע של 'עצמי' מורחב ומורכב יותר. מטרתו, לעזור לפרוטגוניסט ולהביא לידי ביטוי רגשות ומחשבות נעלמים, לקדם אותו ולתת לו תמיכה ואהדה, על מנת שיוכל להרגיש פלוח ובטוח. (ארצי, 1991)

מעצם היותו של הכפיל אגו מסייע, כל הנאמר על אגו מסייע חל עליו. כפיל טוב הינו כפיל המצליח להזדהות עם הפרוטגוניסט. הוא עושה זאת על ידי עמידה לצד הפרוטגוניסט, מעט מאחוריו. עוקב אחר תנועותיו,צליליו ומשפטיו של הפרוטגוניסט ולאחר שמצליח ליצור קשר אמין בינו לבין הפרוטגוניסט, הוא מרפה מן החיקוי ומוסיף ניואנסים משל עצמו על מנת לתרום לעבודת הפרוטגוניסט. על מנת להיות מסוגל להזדהות עם הפרוטגוניסט, על הכפיל להיות מסוגל לחוש אמפתיה כלפי הפרוטגוניסט ומכאן חשוב שהכפיל יעזר במנחה על מנת שיוכל ליצור אמפתיה בינו לבין הפרוטגוניסט. הכפיל יכול לקדם את העלילה ולהצביע על רגשות שלא נאמרים, הוא יכול לחזק את הפרוטגוניסט, להדהד אותו, ליעץ לו ואפילו להתגרות בו. הכפיל יכול לפנות לפרוטגוניסט, לאגו מסייע אחר, לאויר או לכל מקום אחר, אך עם זאת, הכפיל צריך לדאוג שהדברים שלו לא יאפילו על דברי הפרוטגוניסט.

הכפיל בא לידי ביטוי בפסיכודרמה באמצעות האגו המסייע ומייצג חלק פנימי של הפרוטגוניסט. תפקידו לעזור לפרוטגוניסט לבטא ולהבין רגשות פנימיים עמוקים בצורה ברורה יותר. (1996 Blatner, )

הכפיל משמש עבור מספר מטרות:

  • גירוי אינטראקציה – מסייע לפרוטגוניסט להביא את החוויה הפסיכולוגית שלו לטווח הרחב ביותר.
  • תמיכה – מעודד את הפרוטגוניסט לקחת סיכונים ולהכנס בצורה מלאה לאינטראקציה.
  • הצעות אפקטיביות ואיטרפרטציות – במידה והכפיל בנה מערכת יחסים מבינה ואוהבת עם הפרוטגוניסט באמצעות ההתנהגות שלו, הפרוטגוניסט יהיה פתוח לקבלת אמירות מהכפיל, כאילו היו שלו ויוכל להרחיב אותן, לשנות אותן או לשלול אותן.

בלתנר מדגיש את חשיבות בניית האמפתיה ומשתמש בצורת כפיל בשם "אמפתיה אקטיבית" באומרו לפרוטגוניסט בעת יציאה לכפיל: "אני רוצה להבין אותך ולכן תן לי לדבר כאיללו שאני הייתי במצב שלך, תקן אותי עד שאומר את דבריך בצורה מדוייקת." או ע"י שאלה "עד כמה אני מדוייק?"

על פי בלתנר כפיל יכול לבוא לידי ביטוי במספר צורות שונות. ישנם סוגים שונים של כפיל בפסיכודרמה הבאים לאפשר את אותה מטרה:

1. המחזת רגשות – הרחבת המנעד הריגשי אשר מבטא את הרגש בצורה יותר מדוייקת או לחילופין מבהיר את רגשות הפרוטגוניסט באמצעות תיקון המשפט הנאמר ע"י הכפיל.
2. נתינת ביטוי לתקשורת לא מילולית – הכפיל מוסיף תוכן מילולי לפעולות גופניות, לא מילוליות של הפרוטגוניסט.
3. הענקת ביטוי פיזי וג'סטות למילים – הכפיל מוסיף תוכן פיזי לתכנים ורבאליים של הפרוטגוניסט.
4. תמיכה – הכפיל מחזק את זכותו של הפרוטגוניסט להביע את הרגשות אותם הוא מביע.
5. הטלת ספק בעצמי – הכפיל מטיל ספק בגישתו של הפרוטגוניסט.
6. סתירת הרגשות המבוטאים – הכפיל יאמר משפט שמבטא רגש סותר לזה שהפרוטגוניסט אומר בכדי לחדד את הרגש האמיתי המתחבא מתחת לרגש המבוטא האמצעות הפרוטגוניסט.
7. נתינת תוקף למערכות הגנה – הכפיל נותן ביטוי ורבאלי למערכות הגנה של הפרוטגוניסט
8. התבוננות עצמית – הכפיל מסמן את מצבו הכללי של הפרוטגוניסט.
9. אינטרפרטציה – נתינת פרוש לדברי הפרוטגוניסט.
10. אינטרפרטציה למערכות יחסים נוספות – הכפיל מדגיש את התיחסות הפרוטגוניסט לשחקן מסייע מעבר לדמות אותה המסייע מגלם. או הכללת מערכת היחסים.
11. סאטירה – יצירת פרובוקציות, התנגדויות ושימוש בעוקצנות.
12. כפיל חצוי – הכפיל משחק את אחד ממרכיביה של הנפש.
13. מספר כפילים – מבטאים את חלקיו השונים של נפשו השלמה של הפרוטגוניסט.
14. הכפיל הקבוצתי / הקולקטיבי – הרחבה של מספר כפילים, הפותחת את אמירות הכפיל בפני הקבוצה כולה.
15. הכפיל של האגו המסייע – כפיל עבור אחת מהדמויות המסייעות של הפרוטגוניסט.
16. סלילוקואי – כפיל של הפרוטגוניסט כאשר אין אינטראקציה עם דמות מסייעת אחרת.
17. הכפיל של הצופים – מבטא את תחושת הקהל, תחושת הצופים בהקשר למהלך הפסיכודרמטי.
18. כפיל החימום – כאשר עדיין לא נבחר פרוטגוניסט, הכפיל מטעם המנחה יהיה כפיל של המשתתף איתו המנחה מדבר ויעזור בבחירת הפרוטגוניסט והכנתו לפעולה.

 

ביבליוגרפיה

  • ארצי, עיניה, (1991), פסיכודרמה, סידרת מה?דע!, הוצאת דביר, תל אביב
  • Blatner, Adam. (1996). Acting-In: Practical Applications of Psychodramatic Methods. (3rd Ed.).

תגובות:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כל הזכויות שמורות ל BeCom - יעוץ טכנולוגי