אני מאשר שאני הבעלים החוקיים של מדיה זו ויש לי כל סמכות לעשות בה שימוש, לרבות לפרסם ברבים. כמו כן, אני מאשר לפסיכופלייבק ולבעלים של אתר זה לעשות שימוש במדיה זו.